Team Metahuset

Vi er Metahuset

Metahuset er en metakognitiv klinik, der dækker regionerne Midtjylland og Syddanmark.

Metakognitiv er en nyere metode til terapi og coaching.

Den Metakognitive Metode vil derved hjælpe klienten med at træne sin hjerne til at flytte fokus fra problemfyldte tanker til tanker som giver klienten ro.

Metahuset består af i alt fire certificerede coaches og terapeuter alle uddannet gennem Neokognitivt Institut.

Vi har derved tilfælles at vi besidder en viden, som vi ved med garanti kan hjælpe mennesker og vi vil gøre vores bedste for at sprede denne viden. Vi stiller høje krav til os selv og derfor dygtiggøre vi os ved at evaluere vores egne erfaringer, vores indsats, samt ved at udforske nye teknologier indenfor metoden og sikre derved at vores klienter får det bedst mulige forløb ved os.

Terapi og coaching kan foregå både individuelt eller som et gruppeforløb. Gruppeforløbene vil være tilrettelagt til forskellige målgrupper.

Desuden afholder Metahuset oplæg, da vi har et ønske om at udbrede kendskabet til metakognitiv terapi og coaching, da det er en effektiv og nænsom metode i arbejdet med at nedbringe psykisk mistrivsel i alle afskygninger.

Metahuset Anette Birkegaard

Anette Birkegaard

Jeg blev i 2011 færdiguddannet socialpædagog og har siden arbejdet inden for det socialpædagogiske felt. Her har jeg blandt andet beskæftiget mig med unge med sociale og psykiske problemer, flygtninge og med voksne med psykiske lidelser.

I 2014 tog jeg uddannelse som coach i narrativ samtale ved DISPUK. Derudover er jeg desuden uddannet i traditionelle kognitive metoder.

I 2017 stiftede jeg bekendtskab med den metakognitive tilgang via et kursus og har siden brugt det i mit arbejde som en pædagogisk metode.

Jeg har nu taget uddannelsen til metakognitiv terapeut ved Neokognitiv Institut og kan kalde mig for “Certificeret neokognitiv terapeut med speciale i metakognitiv terapi“.

Siden 2019 har jeg haft klinik i Vejle, hvor jeg benytter den metakognitive metode til at hjælpe mennesker der er ramt af psykisk mistrivsel, samt både til private og til erhverv.

Heidi Brandt Leth

Jeg er uddannet lærer i 2003 og har det meste af mit arbejdsliv arbejdet på 2 forskellige interne skoler på socialpædagogiske opholdssteder.

Jeg underviser på Syddansk Erhvervsskole i kommunikations- og dannelsesfag. Desuden fungerer jeg som SPS, specialpædagogisk støtte for elever med diagnoser eller andre udfordringer, for at sikre at de kan uddanne sig på lige fod med andre elever og studerende.

Min største viden om mennesker, livsbetingelser og sårbarheder har de unge mennesker, jeg har mødt i mit liv, givet mig. Jeg er meget taknemmelig og ydmyg over den tillid, jeg er blevet vist.

Jeg er desuden uddannet indenfor den kognitive terapi, personlighedsforstyrrelser samt enneagrammet (personlighedstyper).

I 2019 fik jeg kendskab til den metakognitive metode og er i 2021 uddannet certificeret metakognitiv stresscoach.

Metahuset Heidi Brandt Leth
Metahuset Heidi Brandt Leth

Heidi Brandt Leth

Jeg er uddannet lærer i 2003 og har det meste af mit arbejdsliv arbejdet på 2 forskellige interne skoler på socialpædagogiske opholdssteder.

Jeg underviser på Syddansk Erhvervsskole i kommunikations- og dannelsesfag. Desuden fungerer jeg som SPS, specialpædagogisk støtte for elever med diagnoser eller andre udfordringer, for at sikre at de kan uddanne sig på lige fod med andre elever og studerende.

Min største viden om mennesker, livsbetingelser og sårbarheder har de unge mennesker, jeg har mødt i mit liv, givet mig. Jeg er meget taknemmelig og ydmyg over den tillid, jeg er blevet vist.

Jeg er desuden uddannet indenfor den kognitive terapi, personlighedsforstyrrelser samt enneagrammet (personlighedstyper).

I 2019 fik jeg kendskab til den metakognitive metode og er i 2021 uddannet certificeret metakognitiv stresscoach.

Metahuset Rut Kappel Kristiansen

Rut Kappel Kristiansen

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet som skolepædagog siden år 2000.

Jeg har altid været optaget af at hjælpe og støtte andre mennesker, så de bliver mere sikre på sig selv og får lyst på livet.

Jeg har et diplommodul i inklusion og pædagogisk faglighed og har i CFU-regi afholdt kursus i trivselsarbejde for lærere og pædagoger, som arbejder på skoler.

Den metakognitive stressterapi blev jeg mere nysgerrig på i 2020, da jeg på tæt hold, så hvilken forskel metoden kunne gøre for et menneske, som havde prøvet flere traditionelle psykologiske retninger uden den større effekt.

Jeg måtte vide mere og har nu taget en certificeret metakognitiv stresscoach uddannelse ved Neokognitivt institut, som jeg både bruger i mit daglige job som pædagog og nu også stresscoach på deltid. Jeg har stor lyst til at udbrede den metakognitive metode og hjælpe andre, der føler sig låst i sit eget tankespil og psykisk føler sig ude af balance.

Vores Metahus

Metahuset ligger i hjertet af Vejle, lige ved banegården på Dæmningen 36b, 2. Det er nemt at komme til klinikken, både i bil, cykel og offentlig transport. Der ligger betalingsparkeringspladser flere steder omkring klinikken.

For at komme ind i klinikken skal du gå ind af porten og ind af døren til venstre og helt op af trappen, hvor der er et repos hvor du kan sidde indtil at jeg kommer ud og tager imod dig.

"Jeg tror næsten ikke på det, men efter 5 samtaler er alle mine symptomer på stress forsvundet og jeg kan igen begynde at gøre de ting jeg før elskede at gøre."
Torsten, 44 år
"Det er blevet nemt at være til igen. Jeg har overskud og er gladere. Min hovedpine er væk og jeg kan sove igen. Det er helt utroligt."
Mathilde, 22 år
"Efter mange år med angst kan jeg igen endelig gøre ting som at tage i biografen uden problemer."
Camilla, 32 år

Vi er klar til at hjælpe med
at få styr på dine negative tanker?

Hos Metahuset tilbyder vi metakognitiv hjælp til både børn, unge og voksne.
Dette kan tilbydes som individuelle eller gruppeforløb.
Desuden tilbyder vi “Den mentale vicevært”, som er et koncept, hvor vi kommer i virksomheder og kører forløb for medarbejderne.