Hvordan kan Metahuset bidrage
til et fedt efterskoleophold?

Alt for mange unge tumler med at håndtere svære tanker.

Synd hvis deres bedste skoleår skal ødelægges af det.

Metahuset kan hjælpe dig til et fedt efterskoleår, hvor du kan håndtere de svære tanker.

metahuset_skoler-1-min

Vi kan bidrage til et fedt skoleår

De unge mennesker har brug for at lære, hvordan de svære tanker kan håndteres, så de ikke udvikler sig til angst, stress eller depressive tanker.

Helt almindelige svære tanker som “jeg er ikke god nok” eller “hvad nu hvis jeg ikke kan det her” kan vokse sig store og altoverskyggende, hvis vi ikke taler om, øver os og praktiserer, at håndtere dem på en accepterende og favnende måde.

"Jeg har lært, at acceptere at jeg indimellem har en off-dag og at jeg godt kan være trist og have negative tanker. Og så bruger jeg ikke så meget energi på mine tanker mere."
Laura 18 år, gymnasieelev
"Det er blevet nemt at være til igen. Jeg har overskud og er gladere. Min hovedpine er væk og jeg kan sove igen. Det er helt utroligt."
Mathilde, 22 år
"Min kontaktlærer siger også, at jeg virker meget mere glad nu."
- Frederik 15 år, efterskoleelev

Metahusets mission

  • At eleverne får redskaber til større accept af svære tanker
  • At eleverne får flere handlemuligheder, når det bliver svært
  • At eleverne reducerer tid og energi de bruger på “at kæmpe imod”
  • At eleverne får større viden om egne tankeprocesser
metahuset_skoler-2-min

Den metakognitive metode

Den metakognitive metode er en effektiv og nænsom metode, da den ikke lægger op til, at der fokuseres på en eventuel ulykkelig fortid eller unødigt på triste begivenheder. Metoden skal i højere grad ses som mental træning – træning i at udskifte uhensigtsmæssige strategier med mere hensigtsmæssige strategier på metaniveau. Metaniveau betyder, at man arbejder med tankeprocesser og ikke tankernes indhold eller gyldighed.

"Dit sind er ikke i stykker, du bruger det bare forkert" - Sisse Find

Den metakognitive metode handler i større grad om at klienten får redskaber til at kontrollere sit eget sind. Metoden handler ikke om at udforske roden til problemerne, men i stedet hvordan man kan lære at mindske de bekymringer opstår fra problemerne. 

Den metakognitive metode vil derved hjælpe klienten med at træne sin hjerne til at flytte fokus fra problemfyldte tanker til tanker, som giver klienten ro.

Whitepaper

Dette er vores white paper henvendt til skoler og efterskoler.

metahuset-explainer

Er dit sind blevet knudret?

Book en tid i Metahuset og få løst op i dit sind.

metahuset-ydelser-11-min

Selvværdsbooster

Selvværdsbooster er et gruppeforløb for (op til 6) børn i alderen 8 til 12 år, der mistrives på den ene eller den anden måde. Forløbet

Læs mere »
metahuset-blog-2

Livsduelighed

et oplæg for forældre til børn og unge der mistrives. De seneste 10 år har vi som samfund forsøgt at bekæmpe den mistrivsel som flere

Læs mere »

Ny medarbejder

Velkommen til Ingelise Isak. Ingelise er ny terapeut/coach i MetaHuset. Udover at Ingelise er certificeret Metakognitiv stresscoach har hun stor erfaring og viden om tinnitus

Læs mere »