Velkommen til MetaHuset, Vejle

MetaHuset er Vejles metakognitive klinik.


Vi tilbyder terapi og coaching med udgangspunkt i den nyere, men veldokumenterede metakognitive metode.

Terapi og coaching kan foregå både individuelt, med dine kære eller som gruppeforløb. 

Gruppeforløbene vil være til rettelagt til forskellige målgrupper.


Desuden afholder MetaHuset, Vejle oplæg, da vi har et ønske om at udbrede kendskabet til metakognitiv terapi og coaching, da det er en effektiv og nænsom metode i arbejdet med at nedbringe psykisk mistrivsel i alle afskygninger.


Kontakt os for en gratis og uforpligtende for-samtale

Hvem er vi?

I MetaHuset, Vejle er vi fire certificerede coaches og terapeuter fra Neokognitivt Institut. Derudover deler vi den holdning, at vi besidder en viden, der potentielt kan hjælpe nogen og vi vil gøre vores bedste for at dele og sprede den viden. Vi stiller høje krav til os selv, derfor dygtiggør vi os, evaluere vores viden og indsats og sikre at den proces aldrig stopper.

ANETTE BIRKEGAARD


Jeg blev i 2011 færdiguddannet socialpædagog og har siden arbejdet inden for det socialpædagogiske felt. Her har jeg blandt andet beskæftiget mig med unge med sociale og psykiske problemer, flygtninge og med voksne med psykisk lidelser.

I 2014 tog jeg uddannelse som coach i narrativ samtale ved DISPUK. Derudover er jeg desuden uddannet i traditionelle kognitive metoder.

I 2017 stiftede jeg bekendtskab med den metakognitive tilgang via et kursus og har siden brugt det i mit arbejde som en pædagogisk metode.


Jeg har nu taget uddannelsen til metakognitiv terapeut ved Neokognitiv Institut og kan kalde mig for “Certificeret neokognitiv terapeut med speciale i metakognitiv terapi“.


Siden 2019 har jeg haft klinik i Vejle, hvor jeg benytter den metakognitive metode til at hjælpe mennesker der er ramt af psykisk mistrivsel, samt både til private og til erhverv.

RUT KAPPEL KRISTIANSEN


Jeg hedder Rut Kappel Kristiansen. Jeg er 46 år og har to snart voksne børn og er gift på 20. år. 


Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet som skolepædagog siden år 2000. 


Jeg har altid været optaget af at hjælpe og støtte andre mennesker, så de bliver mere sikre på sig selv og får lyst på livet.


Jeg har et diplommodul i inklusion og pædagogisk faglighed og har i CFU-regi afholdt kursus i trivselsarbejde for lærere og pædagoger, som arbejder på skoler.   


Den metakognitive stressterapi blev jeg mere nysgerrig på i 2020, da jeg på tæt hold, så hvilken forskel metoden kunne gøre for et menneske, som havde prøvet flere traditionelle psykologiske retninger uden den større effekt. 


Jeg måtte vide mere og har nu taget taget en certificeret metakognitiv stresscoach uddannelse ved Neokognitivt institut, som jeg både bruger i mit daglige job som pædagog og nu også stresscoach på deltid. Jeg har stor lyst til at udbrede den metakognitive metode og hjælpe andre, der føler sig låst i sit eget tankespil og psykisk føler sig ude af balance . 

HEIDI BRANDT LETH


Jeg er uddannet lærer i 2003 og har det meste af mit arbejdsliv arbejdet på 2 forskellige interne skoler på socialpædagogiske opholdssteder.


Jeg underviser på Syddansk Erhvervsskole i kommunikations- og dannelsesfag. Desuden fungerer jeg som SPS, specialpædagogisk støtte for elever med diagnoser eller andre udfordringer, for at sikre at de kan uddanne sig på lige fod med andre elever og studerende.


Min største viden om mennesker, livsbetingelser og sårbarheder har de unge mennesker, jeg har mødt i mit liv, givet mig. Jeg er meget taknemmelig og ydmyg over den tillid, jeg er blevet vist.


Jeg er desuden uddannet indenfor den kognitive terapi, personlighedsforstyrrelser samt enneagrammet (personlighedstyper).

I 2019 fik jeg kendskab til den metakognitive metode og er i 2021 uddannet certificeret metakognitiv stresscoach

BENTE IBÆK LUND

Jeg hedder Bente Ibæk Lund og er 45 år og bor i Vejle, sammen med min kæreste. Jeg har to voksne drenge.


Jeg er uddannet certificeret metakognitiv stresscoach (2021) ved Linda Burlan Sørensen, Neokognitivt institut. 


I 2004 blev jeg uddannet lærer og har siden undervist i folkeskolen. Jeg har flere efteruddannelser og kurser - bl.a. kurser med fokus på relationer, kommunikation, selvledelse, personlige værdier, overbevisninger og strategier. 

I 2020 færdiggjorde jeg diplomuddannelsen “lærer til leder” med bl.a. følgende moduler: “Pædagogisk ledelse”, “Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling” samt Ledelse og coaching”. 


At arbejde med mennesker og udvikling af personligt potentiale skaber stor motivation for mig og jeg er taknemlig for, at jeg har kunnet det i mange år i mit arbejde som lærer og at jeg nu også kan tilføje certificeret metakognitiv stresscoach, hvorigennem jeg kan hjælpe mennesker med at håndtere psykisk mistrivsel og stress på en meningsfuld måde.

Anette Birkegaard

Email: anette@metahuset.dk

Mobil: +45 42700198

Heidi Brandt Leth

Email: heidi@metahuset.dk

Mobil +45 27158405

Rut Kappel Kristiansen

Email: rut@metahuset.dk

Mobil: +45 50923977

Bente Ibæk

Email: bente@metahuset.dk

Mobil: +45 40977707